Vėdinamo fasado konstrukcijų dalies projekto parengimas

Vėdinamų fasadų medžiagų optimizavimas

Informaciniai seminarai

Mokymai

Plačiau

Plačiau

Plačiau

Plačiau

Nestandartiniai sprendimai jų parengimas ir gamyba

 

 

 

Plačiau

 

 

 

 

Ventiliuojamo fasado konstrukcijų dalies projekto parengimas

UAB „Plantas“ gaminama ventiliuojamo fasado konstrukciją suprojektuoja ir patikrina kvalifikuoti įmonės konstruktoriai, kurie yra atestuoti ypatingo statinio konstrukcijų projekto dalies vadovo pareigoms.

Ventiliuojamo fasado konstrukcijų dalies projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais įstatymais ir statybos norminiais dokumentais.

Suprojektuotai konstrukcijai ir apdailai įrengti pateikiama dokumentacija:

  • aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", 8 priedo 8.1. p. ir 9.1.p.);
  • sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", 8 priedo 8.2. p. ir 9.3.p.);
  • techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", 8 priedo 7.3. p.);
  • sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", 8 priedo 8.4. p ir 9.4.p.);
  • sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", 8 priedo 8.5. p ir 9.5.p.).

Sprendinių brėžiniuose:

  • detalizuojami tipiniai ir netipiniai (jei reikia) įrengimo mazgai;
  • konstrukcijos išklotinė su fiksuoto ir paslankaus tvirtinimo taškais ir atstumais tarp jų;
  • konstrukcijos pjūviai su profiliu ilgiais ir jų nutraukimo vietomis;
  • apdailos išklotinė su apdailos tvirtinimo paslankiu ir fiksuotu taškų vietomis (esant poreikiui).

Objekte suprojektuotu sprendimu įgyvendinimui priskiriamas atsakingas specialistas, kuris konsultuoja rangovus arba kitus už objekto įgyvendinimą atsakingus asmenis iškilus klausimams.