Vėdinamo fasado

konstrukcijų dalies

projekto parengimas

Vėdinamų fasadų

medžiagų optimizavimas

Vėdinamų fasadų konstrukcijų mazgai

 

Plačiau

Plačiau

Plačiau

 

 

 

 

 

Ventiliuojamų fasadų medžiagų optimizavimas

Rengiant ventiliuojamo fasado konstrukcijos darbo brėžinius dažnai pastebima, kad architektūrinis pastato vaizdas išpildytas neatsižvelgiant į apdailos elementų dydžius. Tokiu atveju įrengiant fasadą dažnai lieka didelė dalis nupjaustytos ir nebegalimos panaudoti apdailos. Kartais tokių "atliekų" plotas gali sudaryti 25-30% ir daugiau nupirktos fasadinės apdailos. Pastebėję neracionalų apdailos panaudojimą pasiūlome savo korekcijas arba suprojektuojame ir suderiname su užsakovais ir architektais naują fasado sprendimą, optimizuojame ir tiksliai suskaičiuojame reikalingos apdailos kiekį, paruošia brėžinius, kuriuose nurodoma kiekvieno sveiko ar atliekamo apdailos elemento vieta ant fasado. Apdailos išeigos optimizavimas pastebimai sumažina finansines išlaidas.

Esant poreikiui pateikiame brėžinius, kuriuose ant fasadų sužymėtas kiekvienas plokštės gabalas, o šalia parodyta kaip pilną plokštė turi būti supjauta į gabalus).

Ventiliuojamo fasado medžiagų optimizavimo pavyzdys:

Daugiabučio namo Mažeikiuose fasadas tarp ašių 1-13:

Sutartiniai žymėjimai:

Optimalus plokštės supjaustymas (taip reikės rekonstruojamam pastatui supjauti penkias plokštes):

Fasado tarp ašių 1-13 brėžinys, kuriame sužymėtas kiekvienas plokštės gabalas, kiekvienai plokštei suteikiant tipą, numerį. Taip pat nurodoma kiekvieno sveiko ar atliekamo apdailos elemento vieta ant fasadų:

Plokščių žiniaraštis su nurodytu plokštės gabalo numeriu, kiekiu, matmenimis ir tipu:

Analogiškai tą patį padarome ir su ventiliuojamo fasado konstrukcija, pateikiame brėžinius, kuriuose ant fasadų sužymėtas kiekvienas profilio gabalas, parodome kaip profilis turi būti supjaustomas į gabalus , kad išeiga išeitų mažiausia. Taip pat pateikiame profilių žiniaraščius.